ODGOVOR CENTRALNIH BANKA NA PANDEMIJU KOVID-19

  • Branka Topić-Pavković Ekonomski fakultet, Univerzitet Banja Luka
Ključne reči: centralna banka, monetarna politika, korona virus, kriza izazvana pandemijom

Sažetak


U posljednjih nekoliko mjeseci svijet se bori protiv nevidljivog neprijatelja koji utiče na sve aspekte života sa istovremenim ekonomskim, humanitarnim i socijalnim posljedicama. U ovom trenutku, ekonomske posljedice krize izazvane virusom korona su još uvijek većim dijelom nepoznanica, ali činjenica je da će najvea kriza u novijoj istoriji izazvana pandemijom dovesti do globalne recesije. U vrijeme krize, strategija zemalja u primjeni kombinacije monetarne i fiskalne politike je neophodna i podrazumijeva uključivanje centralnih banaka u obezbjeđivanje adekvatnih mjera monetarne politike za ekonomski i finansijski oporavak.

Cilj ovog rada je identifikovati i analizirati mjere koje su preduzele centralne banke kako bi ublažile štetu uzrokovanu pandemijom i pomogle nacionalnim ekonomijama u oporavku. Ponovno aktiviranje nestandardnih mjera monetarne politike primenjenih i u prethodnoj finansijskoj krizi iz 2008. godine, pokazuje da su standardni instrumenti i ciljevi CB nedovoljni u vanrednim okolnostima. Provedena komparativna analiza pokazaće kako su centralne banke najvećih ekonomija kao i zemalja regiona odgovorile na izazov virusa korone, a sa posebnim osvrtom na Centralnu banku Bosne i Hercegovine.

Rezultati pokazuju da su se centralne banke odlučile za nekonvencionalne mjere monetarne politike koje se prvenstveno ogledaju u mjerama kvantitativnog popuštanja, veoma niskih kamatnih stopa i uvođenje svop linija kako bi ublažile negativne efekte nastale krize. Biće potrebne izuzetne mjere kako bi se osigurao oporavak od brzog pogoršanja globalne ekonomije. Specifičnost monetarnog aranžmana u Bosni i Hercegovini još jednom se pokazao kao ograničenje u sprovođenju mjera ekonomske politike u vanrednim okolnostima.

Reference

Ayuso, J., & Repullo, R. (2003). A Model of the Open Market Operations of the ECB. Economic Journal, 113 (490), 883-902. Retrieved 11.03.2020. URL: https://econpapers.repec.org/scripts/showcites.pf?h=repec:ecj:econjl:v:113:y:2003:i:490:p:883-902

Bindseil, U., & Nyborg, K. (2008). Monetary policy implementation. Discussion Paper Series of the Norwegian School of Economics and Business Administration. Retrieved 18.04. 2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1052.pdf

Blanchard, O., Dell’Ariccia, G., & Mauro, P. (2014). Rethinking Monetary Policy, IMF Staff Position Note, SBP/10/03. Retrieved 21.03.2020. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ spn/2010/spn1003.pdf

Cvijanović, D., Vojinović, Ž., & Živković, S. (2019). Kvantitativno popuštanje Evropske centralne banke. Časopis Ekonomskog fakulteta Brčko, Vol. 13, Sveska 1, str. 85-93. DOI: 10.7251/ZREFB1913085C

Fecht, F., Nyborg, K. G., & Rocholl, J. (2008). The price of liquidity: Bank characteristics and market conditions. Working paper series No 1376. Retrieved 19.03.2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1376.pdf

Gambetti L., & Musso, A. (2017). The macroeconomic impact of the ECBs expanded asset purchase programme (APP). ECB, Working paper series No. 2075. Retrieved: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Ho, C. (2008). Implementing monetary policy in the 2000s: operating procedures in Asia and beyond. BIS Working paper series No. 253. Retrieved 19.03.2020. https://www.bis.org/publ/work253.htm

Joyce, M., Miles, D., Scott, A., & Vayanos, D. (2012). Quantitative Easing and Unconventional Monetary Policy - An Introduction. The Economic Journal. Retrieved 08. 05. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/256038514_Quantitative_Easing_and_Unconventional_Monetary_Policy_-_An_Introduction

Meade, E., Nozawa, Y., Petrasek, L. & Zickler, J. (2015). The effects of FOMC communications before policy tightening in 1994 and 2004, Technical report, FEDS Notes. Washington: Board of Governors of the FEDeral Reserve System. Retrieved 19. 04.2020. URL: https://www.FEDeralreserve.gov/econresdata/notes/FEDs-notes/2015/effects-of-fomc-communications-before-policy-tightening-in-1994-and-2004-20150924.html

Nakashima, K., Shibamoto, M. & Takahashi, K. (2017). Risk-taking channel of unconventional monetary policies in bank lending. Kobe University Discussion Paper Series, No. 24. Retrieved 10. 05.2020. URL: https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/English/DP2017-24.pdf

Potter, S., & Smets, F. (2019). Unconventional monetary policy tools: a cross-country analysis. Report prepared by a Working Group by FEDeral Reserve Bank of New York and ECB. Retrieved 20. 04. 2020. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs63.pdf

Sellin, P., & Sommar, P. A. (2014). The Riksbank’s operational framework for the implementation of monetary policy-a review. Sveriges Riksbank Report. Retrieved 15. 04. 2020. URL: http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2014/rap_riksbanksstudie_140326_eng.pdf

Topić-Pavković, B. (2014). Mogući pravci razvoja monetarne politike Bosne i Hercegovine u cilju podsticanja ekonomskog rasta. Acta Economica, 12(20), 213-241.

ECB (2020). ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability. Retrieved 15. 05. 2020. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html

National Bank of Serbia (2020). Response to COVID-19. Retrieved 10. 05. 2020. URL:

https://www.National Bank of Serbia.rs /internet/english/15/Covid19/index.html

Croatian National Bank (2020). CNB's response to COVID-19 crisis. Retrieved 10.05.2020. URL: https://www.hnb.hr/-/odgovor-hnb-a-na-covid-19-krizu

CB of Bosnia and Herzegovina (2020). Monetary аnd Financial System in Bosnia and Herzegovina. Retrieved 10.05.2020. URL: https://www.cbbh.ba/press/ShowNews/1241

The World Bank. (2020). The Economic and Social Impact of COVID-19: Western Balkans Outlook - 9. Retrieved 18.05.2020. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/606131588087679463/The-Economic- and-Social-Impact-of-COVID-19-Western-Balkans-Outlook

Objavljeno
2020/10/02
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak