ПРОГРАМИ СТРАНАКА У СРБИЈИ О КОСМЕТУ НА ОСНОВУ ЊИХОВИХ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

  • Uroš D. Miketić Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet
Ključne reči: Космет, статус и положај Космета, политичке странке у Србији, политички програм

Sažetak


Овај рад применом оперативне методе анализе садржаја даје осврт на програмске ставове странака у Србији о Космету. У нашем случају коришћене су интернет презентације странака, а то је у појединим случајевима значило и да се ради о застарелим програмима из периода дијаметрално супротних политичких прилика у земљи и свету или, пак, о уопштеним презентацијама без навођења када и где је дати програм усвојен. У сваком случају, косметско питање препознато је код већине странака, посебно оних са најбројнијим чланством и дугом традицијом, као питање од прворазредног државног значаја. Странке су готово једногласне када је реч о заштити права Срба, њихове културне баштине и економских интереса Србије у покрајини. Међутим, позиционирање странака када је реч о коначном статусу покрајине донело је крупне разлике. Поједине странке чврсто стоје на позицији Резолуције 1244 и Устава из 2006. када је статус Космета у питању, а на супротној страни јесу они политички фактори са тезом о компромисном трајном решењу по принципу уважавања интереса обе стране. Изјаве савремених политичких актера у Србији о Космету нису предмет овог рада, већ се базирамо искључиво на програме као трајно сведочанство о односу политичких кругова у Србији према косметском питању до данас.

Reference

Antonić, S. (2013). Evroskepticizam kao činilac izbornog opredeljenja. U Z. Stojiljković (ur.), Zašto glasam kako glasam ako uopšte glasam : zbornik radova sa konferencije (str: 107–114). Beograd: Friedrich Ebert Stiftung.

Aritonović, I. (2013). Briselski sporazum i lokalni izbori na Kosovu i Metohiji ‒ stavovi Srba iz centralnog dela pokrajine. Baština, 35, 363–379.

Atlagić, S. (2011). Teme u parlamentarnim izbornim kampanjama u Srbiji 1990–2008: Nacionalno i državno pitanje i ostalo. U S. Orlović (pr.), Partije i izbori u Srbiji : 20 godina (str. 317–331). Beograd: Fakultet političkih nauka : Friedrich Ebert Stiftung.

Ignjatović, S. (2012). Korišćenje interneta u izbornoj kampanji u Srbiji 2012. godine. U T. Stojiljković (ur.), Zašto glasam kako glasam ako uopšte glasam : zbornik radova sa konferencije (str. 181–193). Beograd: Friedrich Ebert Stiftung.

Lončar, J. (2011). Predstavljenost manjina i marginalizovanih grupa u parlamentu Srbije. U S. Orlović (pr.), Partije i izbori u Srbiji : 20 godina (str. 353–367). Beograd: Fakultet političkih nauka : Friedrich Ebert Stiftung.

Pribićević, O. (2012). Srbija između EU, Kosova i Metohije i predstojećih parlamentarnih izbora. Srpska politička misao, 1, 187–210.

Pribićević, O. B. (2013). Tegobna tranzicija u Srbiji. Srpska politička misao, 1, 57–75.

Stojanović, B., Jović, M. (2013). Liberalno demokratska partija. U Z. Stojiljković i dr. (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji (str. 129–163). Beograd: Konrad Adenaure Fondacija.

Stojiljković, Z. (2012). Izborna odluka. U Z. Stojiljković (ur.), Zašto glasam kako glasam ako uopšte glasam : zbornik radova sa konferencije (str. 19–32). Beograd: Friedrich Ebert Stiftung.

Trkulja, J. (2016). Uvodnik. Hereticus, 1–2, 5–9.

Šuvaković, U. (2009). Partije u Srbiji i Kosovo i Metohija 1990–2000. Nacionalni interes, 3, 73–92.

Šuvaković, U. (2009). Partije u Srbiji i Kosovo i Metohija (2000–2008). Srpska politička misao, 4, 393–420.

Šuvaković, U. (2018). Srbija i evroatlantske integracije – programsko-politički stavovi partija u Srbiji prema NATO. Politika nacionalne bezbednosti, 2, 57–77.

Šuvaković, U. V. (2012). Izbori u Srbiji 2012. i stavovi o Kosovu i Metohiji. Politička revija, 3, 1–29.

BS. (2017). Program i statut BS-a, URL: https://www.boljasrbija.org.rs/statut-2/, Posećeno 1. 03. 2020.

DS. (2013). Plan za izlazak Srbije iz krize, URL: https://www.ds.org.rs/fajlovi/dokumenta/Plan-DS-za-izlazak-Srbije-iz-krize.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

DS. (2001). Program DS-a, URL: https://ds.org.rs/fajlovi/dokumenta/ds-program.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

DS. (nedatirano). Spoljna politika i evropske integracije, URL: https://www.ds.org.rs/vest/spoljna-politika-i-evropske-integracije, Posećeno 1. 03. 2020.

DSHV. (2008). Program DSHV-a, URL: http://www.dshv.rs/dokument/program-2, Posećeno 1. 03. 2020.

DSS. (2014). Program DSS-a, URL: http://www.dss.rs/srp/o-nama/dss-izbliza/program-stranke/, Posećeno 1. 03. 2020.

Dveri. (Nedatirano). Program Dveri, URL: https://dveri.rs/zasto-dveri/program/van-eu-savez-sa-rusijom/, Posećeno 1. 03. 2020.

JS. (2011). Program JS-a, URL: http://www.jedinstvenasrbija.org.rs/index.php?action=program-stranke, Posećeno 1. 03. 2020.

KP. (2015). Program KP-a, URL: http://www.kp.rs/Program%20Komunisticke%20partije%202015.html, Posećeno 1. 03. 2020.

LSV. (2019). Memorandum o budućnosti Vojvodine, URL: http://lsv.rs/o-nama/dokumenti/memorandum-o-buducnosti-vojvodine-16677/, Posećeno 1. 03. 2020.

LSV. (2009). Program LSV-a, URL: http://lsv.rs/UserFiles/pdf/Program_LSV.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

LSV. (1999). Vojvodina Republika ‒ Put mira, razvoja i stabilnosti, URL: http://lsv.rs/o-nama/dokumenti/vojvodina-republika-put-mira-razvoja-i-stabilnosti-107/, Posećeno 1. 03. 2020.

Narodna stranka. (2017). Program Narodne stranke, URL: https://www.narodna.org.rs/files/000/000/000/2/c8953ed840dbe17af802a2612d5c0020114ff75c.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

Nova Srbija. (2005). Program Nove Srbije, URL: http://nova-srbija.org/dokumenti.aspx, Posećeno 1. 03. 2020.

Nova stranka. (2013). Program Nove stranke, URL: https://novastranka.rs/politika-nove/programski-manifest/, Posećeno 1. 03. 2020.

POKS. (2018). Program POKS-a, URL: http://poks.rs/dokumenti/program-statut-i-pravilnici/, Posećeno 1. 03. 2020.

PS. (nedatirano). Program PS-a, URL: http://www.pokretsocijalista.rs/pub/kfm/download/Program-PS.pdf , Posećeno 1. 03. 2020.

PSS. (2009). Program PSS-a, URL: http://snagasrbije.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/PROGRAM-PSS-BK.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

PUPS. (nedatirano). Program PUPS-a, URL: http://pups.org.rs/wp-content/uploads/2019/03/Program_PUPS.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SDA. (2009). Program SDA-a, URL: https://www.sda.rs/dokumenta/PROGRAM%20SDA%20Sandzaka.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SDP. (2009). Program SDP-a, URL: https://sdpsrbije.rs/program-socijaldemokratske-partije-srbije/, Posećeno 1. 03. 2020.

SDS. (2014). Program SDS-a, URL: http://www.sds-org.rs/fileadmin/user_upload/PROGRAM_SDS_01.10.2014..pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SNP. (2014). Inicijativa za osnivanje Srpske Narodne Partije, URL: https://srpskanarodnapartija.rs/wp-content/uploads/2020/03/inicijativa-doc.jpg, Posećeno 1. 03.2020.

SNS. (2011). Bela knjiga „Programom do promena”, URL: https://www.sns.org.rs/sites/default/files/bela-knjiga_0.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SPO. (2010). Program SPO-a, URL: https://www.facebook.com/sposrbija/app/137541772984354/, Posećeno 1. 3. 2020.

SPP. (nedatirano). Program SPP-a, URL: http://spp.rs/?page_id=2590#_ftn1, Posećeno 1. 03. 2020.

SPS. (2014). Predlog programske deklaracije SPS-a, URL: https://www.sps.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Programska-deklaracija-Vizija-Srbije-2020.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SPS. (2010). Program SPS-a, URL: https://www.sps.org.rs/documents/PROGRAM%20SPS.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SRS. (2019). Program SRS-a, URL: https://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/files/dokumenta/program_2019.pdf, Posećeno 1. 3. 2020.

Stranka Zajedno za Srbiju. (nedatirano). Program Stranke Zajedno za Srbiju, URL: http://zajednozasrbiju.rs/dokumenta/Program.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

SVM. (2004). Program SVM-a, URL: http://www.vmsz.org.rs/sr/content/program, Posećeno 1. 03. 2020.

USS. (2011). Program USS-a, URL: http://www.ujedinjenaseljackastranka.rs/dokumenta/program/, Posećeno 1. 03. 2020.

Zeleni Srbije. (2011). Program stranke Zeleni Srbije, URL: http://zelenisrbije.org/wp-content/uploads/2011/06/Program-Zeleni-Srbije.pdf, Posećeno 1. 03. 2020.

ZS. (2014). Program ZS-a, URL: https://www.zelenastranka.rs/dokumenti/program/, Posećeno 1. 03. 2020.

ZS. (2016). Program ZS-a Zelena agenda u 100 tačaka, URL: https://www.zelenastranka.rs/dokumenti/zelena-agenda-u-100-tacaka/, Posećeno 1. 03. 2020.

Objavljeno
2020/10/02
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni naučni članak