МЕДИЈСКЕ СТЕРЕОТИПИЗАЦИЈЕ ВУЛНЕРАБИЛНИХ ГРУПА У СРБИЈИ

  • Biljana J Simeunović-Patić Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Ključne reči: Медији, стереотипи, вулнерабилне социјалне групе

Sažetak


У раду се разматрају савремена обележја стереотипа у медијским садржајима, са посебним освртом на праксу и ефекте стереотипизације вулнерабилних социјалних група. Посебна пажња усмерена је на сагледавање заступљености и модалитета родних, расних и етничких стереотипа у медијима у Србији, као и негативних последица социјалне стереотипизације којима су изложене жене, мањинске етничке групе, особе са менталним сметњама и припадници других рањивих социјалних група, укључујући њихову повишену изложеност социјалној маргинализацији, дискриминацији, насиљу и секундарној виктимизацији. Анализа садржаја електронских издања три дневна листа у Србији различитог новинског формата и уређивачког приступа (Политика, Блиц и Курир), публикованих унутар периода од 10. јануара до 7. фебруара 2021. године, спроведена је ради остваривања ближег и потпунијег увида у актуелну заступљеност, облике и друга обележја медијске стереотипизације различитих рањивих друштвених група. Добијени налази потврђују полазну претпоставку да су стереотипи, поготово родни, као и они усмерени на мањинске етничке групе изражени и рутински заступљени у електронским медијским садржајима доступним најширој публици, којој се те групе, првенствено од стране таблоидних дневника, континуирано представљају у врло суженом репертоару социјалних улога. Допунском анализом садржаја електронских издања дневних листова у Србији током последњег петогодишњег периода опажено је и наглашено стереотипно приказивање Рома и особа са поремећајима менталног здравља, као категорије грађана који су у медијским садржајима преовлађујуће заступљени у негативном контексту, уз одсуство аналитичких текстова и садржаја који се компетентно и обухватно баве етиолошким аспектима социјалног стања и прилика у којима се налазе, односно њиховим социјалним потребама, чиме се доприноси учвршћивању стереотипа, нетрпељивости, неосетљивости, или пак ирационалног страха од припадника појединих рањивих друштвених група. У закључку је наглашен значај улоге данашњих масовних медија у одржавању, али и у деконструкцији негативних социјалних стереотипа, односно хуманизацији савременог културног и социјалног простора и денормализацији насиља усмереног на рањиве групе и утемељеног на предрасудама.

Reference

Adorno, T, Frenkel-Brunswick, E, Levinson, D. & Sanford, N. (1950). The Authoritarian Personality. Harper, New York.

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

American Psychological Association (n.d.). Stereotype. APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved May 1, 2021, from https://dictionary.apa.org/stereotype

Blic (2021, 13. januar). Vesna de Vinča bez hrane bila 42 dana: Smršala 13,5 kilograma i pila samo ove prirodne napitke. Blic.rs. Posećeno 5. avgusta 2021. URL: https://www.blic.rs/zabava/vesna-de-vinca-mrsavljenje-dijeta-kilogrami/2le3f4q

Blic (2021, 7. februar). Nije mogla da podnese nijednu boru, ubrizgavala botoks na šest meseci. Blic.rs. Posećeno 5. avgusta 2021. URL: https://www.blic.rs/zabava/felisiti-kendal-glumica-botoks-izgled-operacije/h4zfek1

Burgers, C. & Beukeboom, C. J. (2020). How Language Contributes to Stereotype Formation: Combined Effects of Label Types and Negation Use in Behavior Descriptions. Journal of Language and Social Psychology, 39(4), 438−456.

CEPROM (2019). Panel diskusija i predstavljanje rezultata istraživanja: „Komunikativna agresija u Srbiji 2019.“ Posećeno 1. maja 2021. URL: https://www.ceprom.rs/2019/12/25/panel-diskusija-jezik-senzacionalizma-agresivnosti-i-mrznje-u-medijima-u-srbiji-2019/

Cogoni, C., Carnaghi, A. & Silani, G. (2018). Reduced empathic responses for sexually objectified women: An fMRI investigation. Cortex, 99, 258−272. DOI: 10.1016/j.cortex.2017.11.020

Cooke-Jackson, A. & Hansen, E. K. (2008). Appalachian Culture and Reality TV: The Ethical Dilemma of Stereotyping Others. Journal of Mass Media Ethics, 23(3), 183−200. DOI: 10.1080/08900520802221946

Deutschmann, М. & Steinvall, А. (2020). Combatting Linguistic Stereotyping and Prejudice by Evoking Stereotypes. Open Linguistics, 6: 651–671. Retrieved April 15, 2021 from https://doi.org/10.1515/opli-2020-0036

Drinčić, N. (2014). Etnički stereotipi o Romima u elektronskim i štampanim medijima. Seminarski rad iz kritičke analize diskursa. Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet. Posećeno 5. aprila 2021. URL: https://www.academia.edu/7385859/Etnicki_sterotipi_o_Romima_u_srpskim_medijima

Enders, S. (2011). Scapegoat theory: Shifting blame and displacing aggression. Regis University. Retrieved April 1, 2021, from https://cdn.website-editor.net/ff826d98c3824defa40776de2b015c4d/files/uploaded/EndersScapegoating.pdf

EQAVET/Social protection and Social inclusion Glossary (n.d.). Vulnerable group. Retrieved May 29, 2021, from https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/vulnerable-group

Franceško, M., Mihić, V. & Kajon, J. (2005). Socijalna distanca i stereotipi o Romima kod dece novosadskih osnovnih škola. Psihologija, 39(2), 167−182.

Galdi, S. & Guizzo, F. (2020). Media-Induced Sexual Harassment: The Routes from Sexually Objectifying Media to Sexual Harassment. Sex Roles. Retrieved March 12, 2021 from https://doi.org/10.1007/s11199-020-01196-0

Ghiasi N., Azhar Y. & Singh J. (2021). Psychiatric Illness And Criminality. 2021 Apr 30. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 30725749. Retrieved August 1, 2021 from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537064/

GMMP (2015). Serbia Global Media Monitoring Project 2015, National Report. Retrieved April 1, 2021 from https://fdocuments.in/document/serbia-global-media-monitoring-project-privatization-of-all-media-founded-by-the.html

Jovanović, Z. & Stojanović Prelević I. (2020). Uticaj konteksta na jezik medija, u: Lopičić, V., Mišić Ilić, B. (ur.) Jezik, književnost, kontekst. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta, str. 95−105. Posećeno 1. maja 2021. URL: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2020/jezik-knjizevnost-kontekst

Judd, C. M. & Park, B. (1993). Definition and assessment of accuracy in social stereotypes. Psychological Review, 100(1), 109–128. Retrieved March 10, 2021, from https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.1.109

Konstantinović-Vilić, S. & Žunić, N. (2012). Viktimizacija žena – medijsko prikazivanje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 61, 223−246.

Kurir (2016, 11. jul). Roditelji, oprez! Stručnjaci upozoravaju posle stravičnog zločina kod Zaječara: Pedofili najviše napadaju kad otopli. Kurir.rs. Posećeno 6. avgusta 2021. URL: https://www.kurir.rs/crna-hronika/2347841/strucnjaci-upozoravaju-posle-stravicnog-zlocina-kod-zajecara-pedofili-najvise-napadaju-kad-otopli

Kurir (2021, 12. januar). Iscrpljena sam, očekujem da se ovo završi! Slađana u crvenoj bundi stigla na suđenje, došao i Igor koji ju je pretukao! Kurir.rs. Posećeno 30. marta 2021. URL: https://www.kurir.rs/stars/3602671/isrpljena-sam-ocekujem-da-se-ovo-zavrsi-pevacica-stigla-na-sudjenje-sa-partnerkom-koji-ju-je-pretukao

Kurir (2021, 12. januar). Sofija Milošević doji sina Alekseja: Manekenka se stesala odmah posle porođaja, a sreću što je majka deli sa svima! Kurir.rs. Posećeno 5. avgusta 2021. URL: https://www.kurir.rs/stars/3602975/sofija-milosevic-doji-sina-alekseja-manekenka-se-stesala-odmah-posle-porodjaja-a-srecu-sto-je-majka-deli-sa-svima-foto

Kurir (2021, 6. februar). Glumi da je alfa mužjak, a cela Crna Gora zna da voli muškarce! Kurir.rs. Posećeno 30. marta 2021. URL: https://www.kurir.rs/stars/rijaliti/3619969/danijel-vesic-je-novi-ucesnik-zadruge-maneken-osuo-paljbu-po-kenanu-i-tomovicu-nisu-mi-do-kolena

Macionis, J. J. (2009). Social Problems (Third Ed.) Pearson International Edition.

Maučec, G. (2013). Identifying and Changing Stereotypes Between Roma and Non-Roma: From Theory to Practice. Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 6(3), 181−202. DOI:http://dx.doi.org/10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2013-no3-art10

McFarlane, D. A. (2014). A Positive Theory of Stereotyping and Stereotypes: Is Stereotyping Useful? Journal of Studies in Social Sciences, 8(1), 140-163.

McLeod, S. A. (2015, October 24). Stereotypes. Simply Psychology. Retrieved April 29, 2021 from https://www.simplypsychology.org/katz-braly.html

Merriam-Webster (n.d.). Stereotype. Merriam-Webster.com Dictionary. Retrieved April 29, 2021, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/stereotype

Novosti (2017, 29. januar). Zločin u Mirijevu: Nožem ubio majku. Novosti.rs. Posećeno 7. avgusta 2021. URL: https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:647175-ZLOCIN-U-MIRIJEVU-Nozem-ubio-majku

Mršević, Z. (2011). Žene u medijima: 2010 u Srbiji. Genero,12(2008), 69−95.

O’Shaughnessy, M. & Stadler, J. (2012). Media and Society (5 ed). Oxford University Press.

Owen, P.R. (2012). Portrayals of schizophrenia by entertainment media: a content analysis of contemporary movies. Psychiatric Services, 63(7), 655-659. DOI:10.1176/appi.ps.201100371

Politika (2021, 18. januar). Srbija peta u Evropi po broju žena na javnim funkcijama. Politika.rs. Posećeno 30. marta 2021. URL: http://www.politika.rs/scc/clanak/470992/Srbija-peta-u-Evropi-po-broju-zena-na-javnim-funkcijama

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2012). Istraživanje: Mediji i diskriminacija u Srbiji.

Pravda (2017, 2. april). Mentalno oboleli čuvar sa saradnicima mučio i klao vernike, najmanje 20 žrtava. Pravda.rs. Posećeno 30. marta 2021. URL: https://pravda.rs/2017/4/2/horor-u-hramu-mentalno-oboleli-cuvar-sa-saradnicima-mucio-i-klao-vernike-najmanje-20-zrtava/

Radisavljević. S. (2010). Mesečni časopisi za žene i stereotipi – žene kao estetski objekat. Kultura, 127: 141−155.

Rakić, T., Steffens, M. C. & Mummendey, A. (2011). When it matters how you pronounce it: the influence of regional accents on job interview outcome. British Journal of Psychology, 102 (4), 868–83.

Ross T. (2019). Media and Stereotypes. In: Ratuva, S. (eds) The Palgrave Handbook of Ethnicity. Palgrave Macmillan, Singapore. Retrieved April 1, 2021 from https://doi.org/10.1007/978-981-13-0242-8_26-1

Rossa-Roccor V, Schmid P. & Steinert T (2020). Victimization of People With Severe Mental Illness Outside and Within the Mental Health Care System: Results on Prevalence and Risk Factors From a Multicenter Study. Front. Psychiatry 11:563860. doi: 10.3389/fpsyt.2020.563860 Retrieved August 1, 2021 from https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.563860/full

Stjepić, D. (2020). Govor mržnje i stereotipizacija u tradicionalnim i novim medijima. Novi Sad: Novosadska novinarska škola. Posećeno: 1. maja 2021. URL: https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2020/11/publikacija-o-govoru-mr%C5%BEnje-srp.pdf

Telegraf (2016, 18. maj). Družili se sa krvnikom: Komšije tvrde da ništa nije ukazivalo da bi mogla da se dogodi ovakva katastrofa! Telegraf.rs. Posećeno 7. avgusta 2021. URL:
https://www.telegraf.rs/vesti/2149132-druzili-se-sa-krvnikom-nista-nije-ukazivalo-na-to-da-bi-mogla-da-se-dogodi-ovakva-katastrofa

Telegraf (2016, 2. novembar). Duševno oboleli smeju da koriste satare i sekire: Šta treba da se desi da bi se ovo promenilo? Telegraf.rs. Posećeno 30. marta 2021. URL: https://www.telegraf.rs/vesti/2436125-dusevno-oboleli-smeju-da-koriste-satare-i-sekire-sta-treba-da-se-desi-da-bi-se-ovo-promenilo

Telegraf (2018, 10. jul). Miroslav je izgubio roditelje sa 3 godine, završio u bolnici, pa u domu: Iz svega je isplivao sa diplomom, ali još traži posao: Iako je završio fakultet, ne može da nađe posao. Do sada je odbijen na čak 50 mesta. Telegraf.rs. Posećeno 5. avgusta 2021. URL: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/2973901-miroslav-je-izgubio-roditelje-sa-3-godine-zavrsio-u-bolnici-pa-u-domu-iz-svega-je-isplivao-sa-diplomom-ali-jos-trazi-posao-foto

Telegraf (2018, 2. septembar). Dva Roma, dva trubača, dva srpska junaka: Na pomen Ahmeda Ademovića i Rustema Sejdića diže se sa stolice i staje u stav mirno. Telegraf.rs. Posećeno 6. avgusta 2021. URL: https://www.telegraf.rs/zanimljivosti/zabavnik/2986155-dva-roma-dva-trubaca-dva-srpska-junaka-na-pomen-ahmeda-ademovica-i-rustema-sejdica-dize-se-sa-stolice-i-staje-u-stav-mirno

Telegraf (2019, 21. februar). Užas u Kini: Mentalno oboleli muškarac napao ljude nožem, povređeno 11 osoba. Telegraf.rs.. Posećeno 5. avgusta 2021. URL: https://www.telegraf.rs/vesti/svet/3035187-uzas-u-kini-mentalno-oboleli-muskarac-napao-ljude-nozem-povredjeno-11-osoba

Telegraf (2020, 9. januar). Romkinja Sandra pokazala da je sve moguće i kad si „obeležen“: A samo su roditelji verovali u nju. Telegraf.rs. Posećeno 6. avgusta 2021. URL: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3140526-romkinja-sandra-pokazala-da-je-sve-moguce-i-kad-si-obelezen-a-samo-su-roditelji-verovali-u-nju

Telegraf (2020, 25. decembar). Sigurno sam prokleta i nikad se neću udati! Sandra Afrika u šok ispovesti progovorila o muškarcima, krizi, pa potkačila estradu. Telegraf.rs. Posećeno 5. avgusta 2021. URL: https://www.kurir.rs/stars/3592369/sigurno-sam-prokleta-i-nikad-se-necu-udati-sandra-afrika-u-sok-ispovesti-progovorila-o-muskarcima-krizi-pa-potkacila-estradu

Objavljeno
2021/12/27
Broj časopisa
Rubrika
Originalni naučni članak