Elektronsko uređivanje Vojnotehničkog glasnika

2011/12/31

Vojnotehnički glasnik od 1. januara 2012. godine počinje sa primenom onlajn sistema  e-Ur: Elektronsko uređivanje  (http://scindeks-eur.ceon.rs), koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON). U skladu s tim, menja se dosadašnji način dostavljanja radova (članaka i recenzija). Radovi će se od sada dostavljati preko sistema e-Ur.

Osnovni cilj pokretanja servisa je unapređenje efikasnosti rada Uredništva, poboljšanje kvaliteta i regularnosti recenzentskog postupka, zaštita od objavljivanja duplikata ili plagiranih radova, poboljšanje opremljenosti radova i, na osnovu svega toga, poboljšanje kvaliteta i uticajnosti časopisa, a time i baze SCIndeks – Srpski citatni indeks u celini.

Primena servisa e-Ur potvrđuje rešenost Vojnotehničkog glasnika da sa osloncem na računarsko-informatičku tehnologiju, zajedničkim naporom sa autorima i CEON-om, ostvaruje stalni napredak u uticajnosti, kvalitetu i internacionalizaciji radova, časopisa i baze, uključujući i napredak u poštovanju međunarodnih etičkih i publističkih normi.

Pomoću sistema elektronskog uređivanja celokupan uređivački postupak biće mnogo jednostavniji, brži i transparentniji, a autor će u svakom trenutku moći da ima uvid u kojoj se fazi uređivačkog postupka nalazi njegov rad.

Uputstvo    za    registraciju   i   prijavu   za   servis   nalazi   se   na   stranici sajta Vojnotehničkog glasnika
http://www.vtg.mod.gov.rs/uputstvo-za-e-ur-elektronsko-uredjivanje.html.

Sa ostalim detaljima o časopisu možete se upoznati na sajtu Vojnotehničkog glasnikahttp://www.vtg.mod.gov.rs/.